Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


*(Od)nowa w Duchu Świętym St Casimir Roman Catholic Church

Odnowa w Duchu Świętym

Zapraszamy wszystkich szukających pogłębienia modlitewnej relacji z Panem Bogiem. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 7:30 PM w sali pod plebanią. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 11 września 2018.

Zapraszamy !!! Dołącz do nas !!!