Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


Forty-Hour Devotions/40-godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

March 8-10, 2019

40-godzinne Nabożeństwo  Eucharystyczne

PIĄTEK, 8 MARCA 2019 

 

10:00 am      Msza Święta (po angielsku)

11:00 am      Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 7:00 pm

6:30 pm  Droga Krzyżowa (po angielsku)

7:00 pm Msza Święta i Droga Krzyżowa po Mszy Świętej (po polsku)

 

SOBOTA, 9 MARCA 2019

9:00 am  Msza Święta z Sakamentem Namaszczenia Chorych (po angielsku)

10:00 am  Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 5:00 pm

4:00 pm  Spowiedź

5:00 pm Msza Święta (po angielsku)

 

NIEDZIELA, 10 MARCA 2019

 

8:00 am  Msza Święta (po angielsku)

10:00 am  Msza Święta (po polsku)

11:00 am  Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 5:00 pm

5:00 pm Uroczyste Nieszpory i Procesja Eucharystyczna

FORTY HOUR DEVOTIONS

FRIDAY, MARCH 8, 2019

 

10:00 am Holy Mass (in English)

11:00 am Private Adoration with the Exposition of the Most Blessed

Sacrament till 7:00 pm

6:30 pm The Stations of the Cross (in English)

7:00 pm Holy Mass and Stations of the Cross (in Polish)

 

SATURDAY, MARCH 9, 2019

 

9:00 am Holy Mass with the Anointing of the Sick and Elderly (in English)

10:00 am Private Adoration with the Exposition of the Most Blessed

Sacrament till 5:00 pm

 4:00 pm Confessions

 5:00 pm Holy Mass (in English)

 

SUNDAY, MARCH 10, 2019

 

8:00 am Holy Mass (in English)

10:00 am Holy Mass (in Polish)

11:00 am Private Adoration with the Exposition of the Most Blessed

Sacrament till 5:00 pm

5:00 pm CLOSING VESPERS with HOMILY and Solemn PROCESSION with the Most Blessed Sacrament

 


back