Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


Wigilijny opłatek Saint Casimir Roman Catholic Church

Dbajmy żeby ta piękna tradycja dzielenia się wigilijnym opłatkiem żyła pośród nas tutaj na amerykanskiej ziemi i była przekazywana następnym pokoleniom.


back