Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


WYPOMINKI 2016 Saint Casimir Roman Catholic Church

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych polecanych w WYPOMINKACH:

 

We invite you to pray with us for our deceased offered in All Souls Envleopes:

 


back