Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


Niedziela Miłosierdzia Bożego 4/23/2017 Występ Polskiego Teatru Karol - "Mój Chrystus Połamany" Saint Casimir Roman Catholic Church

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABbOWkS0JZSAaMY&v=photos&id=BEB5EE9ADC24A03C%21830&cid=BEB5EE9ADC24A03C


back