Saint Casimir Roman Catholic Church   †   Archdiocese of New York


Spotkanie z Ks. Łukaszem Szwedą, polskim misjonarzem na Jamajce. Saint Casimir Roman Catholic Church

Naszym gościem był dzisiaj Ks. Łukasz Szweda, polski misjonarz na Jamajce.

Today, Polish missionary, Fr. Łukasz Szweda, from Jamaica visited our parish.


back